• EIT HAV AV MOGELEGHEITER

  SAMAN I FLOKK

  FjordKysten er ein attraktiv arena for våre medlemar,
  med eit felles mål om å skape nye horisontar.
  Summen av opplevingane kjem våre gjestar til gode.
  Vi delar kompetanse og vi delar erfaringar.

  Kupert
  landskap

  Det er mange tilbydarar som konkurrerar om dei same gjestane.
  Gjennomtenkte løysnigar og lang erfaring gir gode resultat.
  FjordKysten gjer det enkelt for gjesten å finne opplevingar.

  GODE UTSIKTER

  FjordKysten jobbar for at straumen av turistar hit skal bli størst mogleg.
  Med fokus på det kvar einskild kan best, kombinert med ein profesjonell
  plattform for marknadsføring, får medlemane våre valuta for pengane.

  EIN GOD FANGST

  Ein einskild aktør kan skape merksemd og interesse for si eiga målgruppe
  Når fleire aktørar samarbeider om å fange merksemda blir opplevinga større,
  for ei stor målgruppe.

  VI LAGAR BØLGJER

  Det er gjestane som har tatt over historiefortellinga,
  og dei delar opplevingane med resten av verda.
  FjordKysten legg til rette for at historiane dei fortel blir best mogeleg.

  OPE HAV

  Marknaden er like stor som havet,
  og du finn begge delar rett utanfor døra.
  Det er du som skapar og legg til rette for dei gode opplevingane.
  FjordKysten opnar dører og bidreg til at historiane treff potensielle gjestar.

  DU ER HJARTELEG
  VELKOMEN

  Medlemsskap frå kr. 450,- pr mnd.
  Kontakt oss for eit tilbod som er tilpassa di verksemd.
  Visit FjordKysten AS, Strandgata 30, 6900 Florø,
  mail@fjordkysten.no
  Tlf: 57 74 30 00

  Meld di interesse